Εφαρμογές
 
Καντε κλίκ στις φωτογραφίες για μεγένθυση
  Ακανόνιστη Πράσινη Δάπεδο ακανόνιστης
πράσινης πλάκας
Καλντερίμι χτισμένο
από αγκονάρι
Διακοσμητική καμάρα Διαφημηστικές επιγραφές
από πλάκα Καρύστου
Επένδυση σε τζάκι
με κομμένη καφέ
Πράσινo Κομμένο
με λέυκό αρμό
Πετρόχτιστος τοίχος
από αγκωνάρι
Πράσινo Κομμένο Σκαλοπάτια Kαμάρα